Tarım

Bölge araştırmaları, Batı Karadeniz Bölgesi’nde kırsal alanların büyük peyzaj değerini ve bölgesel ekonomide tarımın rolünü ve bununla birlikte geleneksel üretimle elde edilen ürünleri çeşitli varlığı ile vurgulanır (örneğin, orman meyveleri, kestane, otlar, mantar, peynir, kestane balı, vb), el sanatları ve sanatsal üretim, önemli turist çekiciler olabilir.

Bu yönleri bölgede kırsal turizm gelişimi son derece makul ve aynı zamanda kırsaldaki hane halkının tarım ve üretim; faaliyetleri çeşitlendirmek ve ek gelir elde etmek, böylece yaşam kalitesini artırmak, yoksulluğu azaltmak ve köylerin göç vermesine engel olmak için bir yol olabilir.

EYLEMLER