Devrek

Devrek ilçesi, Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde, Zonguldak il merkezinin 60 kilometre güneydoğusunda bulunur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 100 metredir. İlçenin en önemli akarsuyu Devrek Çayı olup, Abant dağlarından doğar ve Büyüksu adıyla devam eder. İlçe sınırları içinde tamamı 49.316 ha. olan ülkenin en zengin ormanları yer almaktadır. Bu ormanlar iğne yapraklı (çam), yayvan yapraklı (meşe) ağaçlarından oluşmaktadır. Dört mevsimi yağışlı geçen ilçede ılıman deniz iklimi hakimdir.

EYLEMLER