Kış turizminin bölge için gelir getirici ve aktivite çeşitliliğini destekleyici bir şekilde geliştirilmesi

EYLEMLER