Yenice

İlçe Karabük’ün batısında yer almaktadır. İlçenin doğusunda Karabük Merkez ilçe, kuzeydoğusunda Safranbolu, kuzeyinde Bartın, güneyde Bolu’nun Mengen, batıda Zonguldak Devrek ilçeleri ile sınırlıdır. Yenice’nin yüzölçümünün önemli bir kısmı ormanlarla kaplıdır ve Türkiye’nin en büyük blok ormanları olarak seçilen Yenice Ormanları burada bulunmaktadır. Arazi yapısı Batı Karadeniz bölgesinin karekteristik özelliklerini taşımaktadır.

EYLEMLER