Turizm master planında öngörülen senaryolara uygun bir şekilde bölge için kapsamlı bir tanıtım stratejisi geliştirilmesi ve markalama

EYLEMLER

1
Safranbolu'da tarihi nitelikteki restorasyon çalışmalarının tüm aşamalarını içeren belgeseller hazırlatılarak ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarında yayınlanmasının sağlanması
2
Büyükşehirlerdeki alışveriş merkezleri ve toplanma alanları gibi kamusal alanlarda yer alan pano ve billboardların bölge tanıtımında etkin şekilde kullanımının sağlanması
3
Hometurkey ile işbirliği yapılması
4
Otellerde tanıtım kiosklarının ve standlarının oluşturulması, broşür harita gibi materyallerin üretilmesi (tanıtım köşesi)
5
Sosyal medyanın tanıtım amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması
6
Ürün geliştirilmesi ve tasarımı alt planı yapılması (Doğa turizmine sunulacak ürünlerin kırsal kalkınma hedefi doğru kaynak kullanımı, gelir getiricilik ve marka yaratma açısından geliştirilmesi)
7
Ürün Geliştirilmesi ve Tasarımı Alt Planı yapılması - Doğa turizmine sunulacak ürünlerin kırsal kalkınma hedefi doğru kaynak kullanımı, gelir getiricilik ve marka yaratma açısından geliştirilmesi
8
Tüm bölgenin web tabanlı tanıtım faaliyetlerinin yapılması
9
Sosyal medyada bölge ölçeğinde bir hesap olarak paylaşım yapılması
10
Safranbolu turizmine yönelik elde edilen bilgilerin dijital ortama aktarılması ve değişik dillere çevrilmesi
11
İl kültür turizm müdürlükleri tarafından 3 il için turizm destinasyonlarının tanıtımına yönelik faaliyetler
12
Her il için ayrı markalama çalışması yapılması
13
Bölgenin ulusal ve uluslararası toplu taşıma alan ve araçlar üzerinde görsel tanıtımının yapılması
14
Bölge için üst markalama çalışmalarının yapılması