Engellilerin de sunulan hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını kolaylaştıracak her türlü uygulamaların ortaya konmasına yönelik çalışmalar yapılması

EYLEMLER