Turizm odaklarında doğal ve kültürel değerlerin korunması, yerleşmelerin yaşam ve mekân kalitesinin arttırılması amacıyla mekansal tasarım stratejileri oluşturulması

EYLEMLER