Kültürel mirasın korunması ve kültür turizmi açısından değerlendirilmesi

EYLEMLER

1
Cenova Şatosunun bilimsel araştırmasının tamamlanması
2
Yenice'deki ahşap evlerin korunması için gereken önlemlerin alınması
3
Devrek Baston Müzesi'nin etnografik unsurlarla zenginleştirilerek bir kent müzesi özelliği de kazanması
4
Zonguldak’ta daha önce yöresel yemekler konusunda yayınlanmış yayınların incelenmesi ve iyileştirmelerin tespit edilmesi durumunda yeni bir envanter oluşturulması
5
Yer altı galerilerinin güzergâhlarının kesin olarak tespit edilerek temizlik, bakım ve ışıklandırmasının yapılması
6
Tarihi Roma Yolu'nun turizme kazandırılması
7
Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgelerinde ahşap işçiliğinin ve kalem işlerinin yoğun olduğu nitelikli geleneksel konutlar tespit edilerek kültür ve gezi evi olarak değerlendirilmesi
8
Safranbolu'da turizm tesisleri için ilgili sokak ve cadde başlarında yönlendirme levhalarının konulması
9
Su altı arkeolojik araştırmalara başlanılması
10
Safranbolu’da kaybolmaya yüz tutmuş eski isimlerin semt, sokak ve yapılarda Safranbolu kimliğini ifade edecek şekilde işlenmesinin sağlanması
11
Safranbolu’da su kültürünün yaşatılmasında önemli unsurlardan biri olan kentteki mevcut tarihi nitelikteki çeşmelerin yeniden işlevlendirilmesi
12
Safranbolu Tabakhane binası ve çevresindeki yapıların koruma ve restorasyon çalışmalarının başlatılması
13
Safranbolu merkez ve çevresindeki tescilli ve tarihi nitelikteki bütün yapıların rölöve çalışmaları yapılarak arşivlenmesi
14
Bölgedeki Antik Kentlerin/kalıntıların diğer turizm destinasyonlarına eklenmesi
15
Safranbolu Kültür ve Mimari Yapıları Araştırma Merkezinin kurulmasının sağlanması
16
Safranbolu ile ilgili kitap, makale vb. yazılı ve görsel dokümanların tek bir birimde toplanarak dijital arşiv şeklinde Safranbolu Bibliyografyası oluşturulması
17
Safranbolu Akçasu Mahallesi'ne yönelik alternatif turizm mekanları oluşturulması
18
Restorasyon işlerinde çalışabilecek yerel ustaların eğitimi sağlanarak niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmesi
19
Orman alanları içinde kalan ya da endüstri mirası niteliğindeki yapıların restorasyonu
20
Kent ölçeğinde restorasyon ve uygulama projelerine destek sağlanması
21
Kale içerisindeki çarpık yapılaşmanın iyileştirilmesi
22
Genel silueti bozan çatı ve cephe elemanlarının dokuya uygun malzeme ve cephe elemanlarına dönüştürülmesi
23
Cenova Şatosunun temizlenmesi ve ortaya çıkartılması
24
Bölge ölçeğinde (Bartın merkez ve Amasra, Safranbolu merkez ve köyleri) restorasyon ve korumacılığa yönelik projelere uygulama desteği sağlaması
25
Bartın Merkez ve Amasra, Karabük - Safranbolu ve çevresinde bulunan geleneksel konutların turizm amaçlı kullanımlarının yanında özgün kullanımlarına yönelik restorasyon çalışmalarının desteklenmesi
26
Amasra'daki yüzey araştırması ve kazı çalışmalarının yürütülmesi
27
Amasra Kalesi’nin görünürlüğünün artırılması, restorasyonu gereken kale duvarlarının onarılması ve kalenin uygun bölümlerinin ışıklandırılması
28
Küçük Kilise’nin (Şapel) turizme kazandırılması