Ana Strateji IV - Değerlerin tanıtımı ve Batı Karadeniz markasının güçlendirilmesi

Bölgenin tanıtım ve pazarlama imkanlarının bir bütün halinde ele alınarak geliştirilmesi gerekmektedir.