Mağara Turizmi

Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Batı Karadeniz mağara oluşumları bakımından önemli jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşmaya sahip bölgelerdendir. Bölgede, mağaralara ve onun arazi bileşenlerine dayalı gezip görme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek birçok imkan bulunmaktadır.

GEZİLECEK YERLER