Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından çalışmaları yürütülmekte olan Batı Karadeniz Turizm Master Planı (BKTMP) ile; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda, Batı Karadeniz’in yüksek kalitede bir varış noktası olması için güçlü bir pozisyon yaratılması ve bununla birlikte turizm sektörünün harekete geçirilmesiyle de Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki vatandaşlara yeterli iş ve artan yaşam standartlarının sağlanması, istikrarlı ve güvenilir bir sektörel gelişim amaçlanmaktadır.

BKTMP’nın genel amacı; “turizmin çeşitlendirilmesini desteklemek için sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyici stratejileri belirlemek ve bu stratejilerin hayata geçmesi için gerekli iş birliği ortamını oluşturulmasını teşvik etmek” olarak belirlenmiştir.

Bu internet sitesi BKTMP’nın etkileşimli olarak paylaşımı için hazırlanmıştır.

Ana Strateji I - Mevcut turizm altyapısının güçlendirilmesi ve yeni turizm altyapılarının geliştirilmesi

Yerel ve uluslararası talepleri karşılayan çeşitlendirilmiş bölgesel turizm ürünleri seçkisi sunmak için gerekli altyapısal unsurları geliştirmek ve tematik doğa ve kültür rotalarının oluşturulması ve destekleyici altyapıların sağlanması amaçlanır.
7 Hedef30 Eylem

Ana Strateji II - Turizm deneyiminin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm türlerinin ve aktivitelerin desteklenmesi

Turizm kaynakları ve ürünleri turizm gelişimi için önemli bir faktördür. Çeşitlendirilmiş deneyimler hedef kitlenin oluşmasına ve rekabetçiliği korumaya izin verir. Batı Karadeniz’de turizmin deneyiminin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm türlerinin ve aktivitelerin desteklenmesine yönelik çeşitliliğin oluşturulması hedeflenir.
19 Hedef116 Eylem

Ana Strateji III - Doğal ve kültürel değerlerin korunması, yerleşmelerin yaşam ve mekân kalitesinin arttırılması

Bölgenin değerli doğal ve kültürel kaynaklarının (yaban alanları ve kültürel peyzaj) mevcut temel koruma ve hizmet eksikliğinden kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılması ve koruma bilincinden hareketle oluşturulan eylemleri barındırır.
11 Hedef76 Eylem

Ana Strateji IV - Değerlerin tanıtımı ve Batı Karadeniz markasının güçlendirilmesi

Bölgenin tanıtım ve pazarlama imkanlarının bir bütün halinde ele alınarak geliştirilmesi gerekmektedir.
11 Hedef58 Eylem

Ana Strateji V - Hizmet kalitesinin artırılması ve yerel farkındalığın geliştirilmesi

Bölgenin turizm sektöründeki hizmet ve kalite standartlarının arttırılması, bununla birlikte yine sektörde istihdamın nicelik ve nitelik bakımından iyileştirilmesi gereklidir. Yerel halkın da bu sürece dahil edilmesi ve en aktif rolü alması sağlanmalıdır.
7 Hedef36 Eylem

Ana Strateji VI - İşbirliğinin Sağlanması ve Teşvikler

Turizm Mastır Planında belirlenen eylemlerin yerine getirilebilmesi ve planın hayata geçirilerek Batı Karadeniz Bölgesinde turizm sektörünün öne çıkabilmesi için turizmin bölge içi ve bölgeler arası iş birlikleri ile desteklenmesi önemlidir.
7 Hedef10 Eylem

Ana Strateji VII - Veri toplama ve Turizm Master Planının İzleme Değerlendirmesi

Turizm verilerinin ulusal ve uluslararası kriterler ölçüsünde toplanması ve yayınlanması yoluyla turizm mastır planın izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
1 Hedef5 Eylem