Kültürel değerlerin korunması ve turizme kazandırılması

EYLEMLER

1
Devrek Alpaslan Kalesi'nin araştırılması
2
Tios – Tieion Antik Kenti'nin eski dönemlerini canlandıran çizimlerin üretilmesi
3
Tematik kültür rotaları oluşturulması ve tanıtımının yapılması
4
Kültürel miras odakları için "Ziyaretçi Yönetim Planı" yapılarak koruma kullanma dengesinin sağlanması - Kültürel miras alanlarındaki turistik destinasyonlarda taşıma kapasitesine yönelik ziyaretçi yönetim planı yapılması
5
Kültür turizminde deneyim çeşitliliği sağlamak amacı ile turistlere yönelik kısa süreli el sanatları kurslarının açılması (tel kırma, dokumacılık vb)
6
Kültür Turizmi- Hobi atölyelerinin (özel ilgi atölyeleri) kurulması, kurs açılması ve bu atölye çalışmalarının tanıtılması ve pazarlanması faaliyetleri, Turistlere yönelik kısa süreli model yat yapımına yönelik kursların açılması (Kurucaşile, Amasra)
7
Kültür Turizmi- Değirmenlerin restore edilerek turizme kazandırılması, eski yaşamın canlandırılmasına yönelik uygulamaların yapılması
8
İyi korunmuş birkaç tescilli Tarihi Bartın Evinin bulunduğu bir sokağın “Ev Oteller Projesi” kapsamında yeniden düzenlenmek üzere tespit edilmesi, ev sahiplerinin evlerini restore etmeleri konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi
9
Hobi atölyelerinin (özel ilgi atölyeleri) kurulması, atölye çalışmalarının tanıtılması ve pazarlanması faaliyetleri
10
Geleneksel el sanatlarını teşvik etmek ve el sanatları mesleklerini tanıtmak amacıyla eğitimler verilmesi, Bartın il merkezinde ve Amasra’da geleneksel el sanatlarının özendirilmesi, yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla ahşap çekiciliği, hasır örücülüğü, taş sac ve tel kırma sanatkârlarının çalışmalarını gösteren "Geleneksel El Sanatları Tanıtım ve Gösteri Atölyeleri" kurulması
11
Eskipazar'da yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen eserlerin sergileneceği bir müze oluşturulması ile bu destinasyonun turizme kazandırılması ve Eskipazar'daki diğer turizm olanaklarıyla birleştirilerek düşünülmesi
12
Devrek'te baston yapımına yönelik atölyeler kurulması