Alt Bölgeler

Batı Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, hem mevcut durum hem de gelişim potansiyeli açısından benzer karakterde olan ve birlikte çalışıldıklarında daha güçlü bir turizm stratejisi ortaya koyabilecek odaklar ile bu odakların etkileşim alanları bölgeler halinde değerlendirilmiştir.

Bu bölgelerin sınırları kesin çizgilerden oluşmamakla birlikte geçirgenlik göstermektedir. İdari sınırlar anlamında il sınırları dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda 3 il içinde 12 farklı karakterde bölge ortaya çıkmıştır.

Bölgeleme çalışması ile turizm odaklarının gelişimi için doğru strateji ve eylemler belirlenen bölgeler bazında üretilmiş, senaryolar arası eşgüdüm yine bölgelere uygulanmıştır. 12 farklı bölge için kartlar oluşturulmuş, öne çıkan destinasyon ve deneyimler belirlenmiştir. Öne çıkan destinasyonlara göre bölgeler isimlendirilmiştir.

Alt Bölge 1

Alt Bölge 2

Alt Bölge 3

Alt Bölge 4

 

Alt Bölge 5

Alt Bölge 6

Alt Bölge 7

Alt Bölge 8

 

Alt Bölge 9

Alt Bölge 10

Alt Bölge 11

Alt Bölge 12