Endüstri Mirası

Batı Karadeniz Bölgesi; Türkiye’nin sanayileşmesinde ve ağır sanayi hamlesinde yer almış en önemli bölgelerden biridir. Bölgenin endüstri tarihi 1829’da kömürün bulunması ve 1840’lı yıllarda madencilik faaliyetlerinin başlamasına dayanmaktadır. Kömürün çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesine dayalı tesislere, kömürün taşınması için kurulan demiryollarına, Cumhuriyetin ilk yıllarında sırasıyla kurulan Karabük Demir Çelik, termik enerji santrali, ateş tuğla, Ereğli Demir-Çelik, kağıt fabrikalarına ev sahipliği yapmış bir bölgedir.

EYLEMLER