Bölgeye özgü ürünlerin niteliklerini koruması ve tanıtımını sağlamak amacı ile coğrafi işaret almalarının teşvik edilmesi

EYLEMLER