Turistik destinasyonlarda uygun yatırım alanlarına yönelik fizibiliteler hazırlanması

EYLEMLER