Ana Strateji VII - Veri toplama ve Turizm Master Planının İzleme Değerlendirmesi

Turizm verilerinin ulusal ve uluslararası kriterler ölçüsünde toplanması ve yayınlanması yoluyla turizm mastır planın izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.