Flora ve Fauna Gözlem

Belirli bir bölgede, devirde ve/ya biyosferde yaşayan hayvanların tümünü ifade eden fauna ekolojik olarak sınırlanabilir (bölge, ülke, alan ve benzeri) bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamını kapsamaktadır. Flora ise belirli bir bölgede ve/ya biyosferde bulunan bitki türlerinin tümüne karşılık gelerek, bitki topluluğunu ifade etmektedir. Doğal alanlara yapılan seyahatler ve açık hava rekreasyon faaliyetleri, dünya turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen bölümünü oluşturmaktadır. İnsan dışında var olan canlı biyolojik zenginlikleri keşfetmek ve gözlemlemek için flora ve fauna gözlemciliği tercih edilen bir aktivitedir.

GEZİLECEK YERLER