Ana Strateji III - Doğal ve kültürel değerlerin korunması, yerleşmelerin yaşam ve mekân kalitesinin arttırılması

Bölgenin değerli doğal ve kültürel kaynaklarının (yaban alanları ve kültürel peyzaj) mevcut temel koruma ve hizmet eksikliğinden kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılması ve koruma bilincinden hareketle oluşturulan eylemleri barındırır.