Ana Strateji II - Turizm deneyiminin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm türlerinin ve aktivitelerin desteklenmesi

Turizm kaynakları ve ürünleri turizm gelişimi için önemli bir faktördür. Çeşitlendirilmiş deneyimler hedef kitlenin oluşmasına ve rekabetçiliği korumaya izin verir. Batı Karadeniz’de turizmin deneyiminin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm türlerinin ve aktivitelerin desteklenmesine yönelik çeşitliliğin oluşturulması hedeflenir.