El Sanatları

Yöresel el sanatları bakımından Zonguldak’ın, dokuma ve madencilik kültürünü yansıtan hediyelik eşya üretimi konusunda geliştiği görülmektedir. Ereğli’de elpek, Çaycuma’da pelemet ve diğer yerli dokuma çeşitleri günümüzde yöresel nakışlarla süslenerek hediyelik eşyalarda kullanılmaktadır. Elpek bezi önemli bir yerel kültürel değer olmasına rağmen üretimi kısıtlıdır çünkü bölgede bezin hammaddesi olan keten üretimi yapılamamaktadır. Bunun dışında, Devrek’te sürdürülen bastonculuk, tamamen bir el sanatı ürünüdür. Günümüzde değişik biçim ve malzemeden üretilen bastonlar kaybedilmemesi gereken bir kültürel değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bartın İli’nde bölgenin diğer illerine göre el sanatları daha çok çeşitlilik göstermektedir. Bugün özellikle Amasra ve köylerinde yapılan ağaç oymacılığı yöre için önemlidir. Bununla birlikte, Kurucaşile İlçesi Karaman köyünde yapılan taş sac yapımı diğer bir önemli zanaattır. Bartın İlinde diğer bir önemli sanat dalı ise dokumacılıktır. Makineleşmeden etkilenmiş olsa da bugün Kumluca, Kozcağız ve Kurucaşile’nin kırsal kesimlerinde sürdürülmektedir. Geçmişi 20.yy başlarına dayanan tel kırma işlemeciliği, Bartın ilinde sürdürülmekte olan diğer bir önemli yöresel sanattır. Karabük’te özellikle Safranbolu’da lonca geleneğinin az da olsa sürdürüldüğü görülmektedir. Semercilik, bakırcılık, kalaycılık, kunduracılık, saraçlık ve nalbantlık bu bölgede yapıla gelmektedir.

DAHA FAZLA