Doğal ve kültürel değerlerin korunması ve turizm konusunda yerel farkındalığın artırılması

EYLEMLER

1
Okullarda turizm bilincini arttırıcı faaliyetler yürütülmesi
2
Küre Dağları'nda Yöresel Ekonominin ve Sürdürülebilir Turizmin/Eko-turizmin Geliştirilmesi
3
Küre Dağları Milli Parkı park personeli ve sorumlu kuruluş personellerine "Milli Park" kavramı, yönetimi, işletmesi gibi konularda eğitim verilmesi
4
Küre Dağları Milli Parkı Eğitim ve Bilinçlendirme Programının hazırlanarak uygulamaya geçilmesi
5
İlk ve orta öğretim öğrencilerinin çevre bilinçlerinin arttırılması amacıyla Milli Park’a çevre gezileri düzenlenmesi
6
İlgi gruplarının eğitimi - Hedef birlikteliği için ilgi gruplarının workshoplarla, toplantılarla hedeflere yönlendirilmesi
7
Halka yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinin düzenlenmesi
8
Geleneksel el sanatları, kültür ve turizm odaklı faaliyet gösteren STK üyelerine, insan kaynağı yönetimi, finans kaynağı yönetimi, örgütlenme, proje oluşturma, yazma ve yönetme becerileri vb. konularda eğitimler verilmesi
9
El sanatları ürünlerinin pazarlanmasına yönelik pazar araştırması yapılacaktır. Çekicilik, hasır örücülüğü, taş sac yapımı ve tel kırma el sanatlarıyla uğraşan ustalara/satıcılara yılda bir kere tanıtım ve pazarlama eğitimi verilmesi
10
Doğa turizmine yönelik toplantılar yapılarak problemlerin ve çözümlerinin tartışılmasının sağlanması
11
Batı Karadeniz Bölgesinde doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yerel halk eğitimlerinin verilmesi
12
Amasra halkının UNESCO Adaylık Süreci ile ilgili bilinçlendirilmesinin sağlanması