Kentsel tasarım uygulamaları

EYLEMLER

1
Yön levhaları ve kent bilgi levhalarının oluşturulması
2
Turizm odaklarında doğal ve kültürel değerlerin korunması, yerleşmelerin yaşam ve mekân kalitesinin arttırılması amacıyla mekansal tasarım stratejileri oluşturularak yaya ve araç sirkülasyonu, kentsel dokunun korunması, açık mekan tasarımları, aydınlatma, kentsel estetik vb. konularda yapılacak uygulamaların belirlenmesi
3
Turistik destinasyon tabelaları (genel) üretilmesi ve yerleştirilmesi
4
Tarihi yerleşmelerde kent kimliğinin korunması ile ilgili çalışmalar
5
Tarihi alanlarda yönlendirme tabelalarının konulması
6
Şehir merkezindeki otopark sorununu çözücü alternatif alanlar oluşturulması
7
Tarihi Çarşı bölgesindeki bina çatılarında bulunan güneş enerji panellerinin ve antenlerin kaldırılması
8
Safranbolu tarihi merkezinin yayalaştırılması
9
Safranbolu Tarihi Çarşı'da bulunan tarihi yapılara işlev verilmesi ile ilgili prensiplerin belirlenmesi
10
Safranbolu elektrik direklerinin yer altına alınması
11
Çarşı kesiminde ve şehir giriş noktalarında yeterli aydınlatma yapılmalı. Bu kapsamda Kastamonu kavşağından mezarlığa kadar ve Bartın girişinde ise Kirkille’den başlayarak itfaiye girişine kadar ışıklandırma ve şehir kimliğine uygun çevre düzenlemesi yapılmalı.
12
Bartın ili tarihi kent dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla Hükümet Caddesi yaya bölgesinin Bartın’ın tarihi kent kimliği ile uyumlu olarak düzenlenmesi
13
Amasra'da koruma odaklı kentsel tasarım çalışmaları yapılması
14
Amasra Kaleiçi bölgesi kentsel tasarım çalışmaları ile sokak iyileştirmelerinin yapılması
15
Amasra Çekiciler Çarşısı'nın sokak iyileştirmesinin yapılması